ŠVIESOLAIDINIO KABELIO MATAVIMAI

Šviesos impulsas, skriejantis optine skaidula, ilgainiui praranda savo galią. Nors šį galios silpnėjimą lemia keli veiksniai kaip šviesolaidžio skaidulos slopinimas,šviesolaidinių jungčių kiekis linijoje,tsrpinių suvirinimų (movų,atšakojimų) kiekis, vis dėlto vienas iš jų yra itin reikšmingas, kuomet kalba eina apie didelius duomenų srautus – tai šviesos poliarizacijos kitimas.Skaidulinės optikos tinkluose nuo šviesos poliarizacijos priklausantys nuostoliai daugiausia susidaro ne pačioje skaiduloje, o šakotuvuose ir filtruose, kurie naudojami šviesos reguliavimui, todėl gali gerokai suprastinti signalo kokybę ir tinklo pajėgumą. Iki pat dabar tam, kad šiuos nuostolius būtų galima įvertinti, reikėjo optinio šaltinio, prijungto prie vieno kabelio galo ir siunčiančio signalus kitame gale esančiam imtuvui. Slopinimas ir dispersija (sklidimo greičių išsibarstymas) optinėse skaidulose priklauso nuo optinio signalo šviesos bangos ilgio. Mažiausias slopinimas apie 0,17 dB/km yra ties 1550 nm, o mažiausia dispersija ties 1310 nm.

                          ŠVIESOLAIDINIO KABELIO MATAVIMAS

Šviesolaidino kabelio matavimo procedūras apsprendžia  Europos standartas EN 62150-3:2015,kuris turi Lietuvos standarto statusą LST EN 62150-3:2016 Skaiduliniai optiniai aktyvieji komponentai ir įtaisai. Bandymo ir matavimo procedūros. 3 dalis. 

Kai yra praklojamas šviesolaidinis kabelis,atliekami pigteilų suvirinimai,sudedami adapteriai ir gaunama pilna šviesolaidinė linija,reikia atlikti sprendimą ar ši linija yra tinkama naudojimui.

 Tam tikslui reikia atlikti šviesolaidžio linijos matavimus.

Matavimai  galios matuokliu ir reflektometru,kai linijos ilgis yra daugiau kaip 10km.

Matavimai yra atliekami pagal galią (kai linijos ilgis yra 1-10km ir nėra tarpinių movų)

1. Matavimo metodika naudojant optinį galios matuoklį.

Šviesos (l=850nm ir l=1300nm) daugamodžio kabelio atveju ir (l=1310nm ir l=1550nm) vienamodžio kabelio atveju, slopinimas optinėje linijoje (optinė jungtis – optinis kabelis – optinė jungtis) išmatuojama optiniu galios matuokliu. Matavimo metodika remiasi tarptautiniais standartais:

  -Vienamodžio kabelio atveju TIA/EIA-526-7 (Measurement of Optical Power Loss of Installed Single-Mode Fiber Cable Plant, Adoption of IEC 61280-4-2 edition 2: Fibre-Optic Communications Subsystem Test Procedures – Part 4-2: Installed Cable Plant – Single-Mode Attenuation and Optical Return Loss Measurement);

 -Daugiamodžo (MM) kabelio atveju TIA/EIA-526-14A (Optical Power Loss Measurement of Installed Multimode Fiber Cable Plant; Modification of IEC 61280-4-1 edition 2, Fiber-Optic Communications Subsystem Test Procedures- Part 4-1: Installed Cable Plant-Multimode Attenuation Measurement) .

 

Matavimo metodika parodyta paveikslėlyje žemiau. Iš pradžių optinis galios matuoklis sukalibruojamas su nepertraukiamo optinio signalo spinduliavimo šaltiniu,kuris turi fiksuotos galios ir atitinkamos bangos signalus.Jie yra sujungiami  etaloniniu optiniu jungiamuoju kabeliu. Patikrinama etaloninė jungtis, papildomai prijungus antrą optinį jungiamąjį kabelį per adapterį. Šviesos slopinimas padidėja. Papildomas šviesos slopinimas turi atitikti TIA/EIA-526-14A standarte nurodytai vertei <0,5dB. Trečiame etape matuojamas šviesos slopinimas visoje optinėje linijoje.

  

 Atlikus galios matavimus reikia nuspręsti ar naujai pratiestos šviesolaidinės linijos įnešamas slopinimas yra normos ribose.

Pavyzdys Nr.1.

Vienamodžio (SM-Singlemode) 1km kabelio atveju,kai galuose yra ODF-ai su adapteriais:

1.Vienamodžio (SM) kabelio slopinimas yra apie 0.4 dB/km @ 1300 nm, 0.3 dB/km @ 1550 nm

2.Dvi optinės jungtys galuose įneša slopinimą apie 0,3-0,5dB.Imame maksimalų 2x0,5dB=1dB.

3.Suvirinimo vieta (šviesolaidinio kabelio skaidulos ir pigteilo) gali įnešti slopinimą iki 0,2dB.

Bendras linijos slopinimas turi būti apie:

Kabelis 1km-0,4dB + 2 adapteriai 2x0,5dB=1,4dB. Viso bus 1,4dB plius minus 20%.

Tad jeigu bendras slopinimas bus didesnis negu 1,4dB+20%=1,68dB,tai linija netinkama naudoti.

Jeigu gautas slopinimas yra mažesnis-tai šviesolaidinė linija tinkama naudojimui.

 Pavyzdys Nr.2.

Daugiamodžio (MM-multimode) 1,5km kabelio atveju,kai galuose yra ODF-ai su adapteriais:

1.Daugiamodžio (MM) kabelio slopinimas yra apie 3 dB/km @ 850 nm, 1 dB/km @ 1300 nm

2.Dvi optinės jungtys galuose įneša slopinimą apie 0,3-0,5dB.Imame maksimalų 2x0,5dB=1dB.

3.Suvirinimo vieta (šviesolaidinio kabelio skaidulos ir pigteilo) gali įnešti slopinimą iki 0,2dB.

Bendras linijos slopinimas turi būti apie:

Kabelis 1,5km x3dB/km=4,5dB + 2 jungtys 2x0,5dB=1dB. Viso bus 4,5dB+1dB=5,5dB plius minus 20%.

Tad jeigu bendras slopinimas bus didesnis negu 5,5dB+20%=6,6dB,tai linija netinkama naudoti.

Jeigu gautas slopinimas yra mažesnis-tai šviesolaidinė linija tinkama naudojimui.

 

 

Plačiau galite rasti:

http://www.thefoa.org/tech/FAQS/FAQ-TEST.HTM

 

 

http://www.thefoa.org/tech/FAQS/FAQ-TEST.HTM#power

 

ATSIPRAŠOME. MEDŽIAGA YRA RUOŠIAMA IR REDAGUOJAMA.