GELŽBETONINIAI RYŠIŲ KANALIZACIJOS ŠULINIAI.

Įvadiniai šuliniai įrengiami prie telefono stočių ar kitų statinių bei įrenginių ir yra skirti ryšių kabeliams į minėtus statinius ar įrenginius įvesti. Įvadinių šulinių, įrengiamų prie telefono stočių, dydis parenkamas taip, kad užtikrintų reikalingą telefono stoties talpą. Šie įvadiniai šuliniai iš išorės turi būti padengiami hidroizoliacine medžiaga. Įvado kanalas turi turėti nuolydį į įvadinio šulinio pusę. Esant tikimybei, kad įvadiniame šulinyje gali būti vandens, įvadiniame šulinyje turi būti įrengtas drenažas.Įvadinio šulinio į statinius su rūsiu dydis parenkamas taip, kad užtikrintų reikalingą kanalų skaičių įvade ir praeinančių kanalų skaičių. Įvadinio šulinio matmenys turi būti tokie,kad leistų padaryti įvado nuolydį į įvadinio šulinio pusę. Atstumas nuo įvadinio šulinio iki statinio neturi viršyti 30 m.60. Įvado vamzdžio angos iš abiejų pusių turi būti hermetizuotos taip, kad dujos ir drėgmė nepatektų į statinio vidų.

  Šuliniuose ryšių kabeliai negali būti susipynę ar tarpusavyje susikryžiavę.

 Ryšių kabeliai apžiūros įrenginiuose turi būti sužymėti, suguldyti ant iškyšų ir pririšti prie jų. Movos turi būti suguldomos tarp gembių. Atstumas nuo ryšių kabelio iki šulinio perdengimo ir šulinio grindų turi būti nemažesnis kaip 0,3 m. Pabaigus ryšių kabelio tiesimo darbus, vamzdžių įėjimo angos turi būti sandariai hermetizuotos.

Telekomunikaciniai šuliniai skirstomi:

- pagal konstrukcijas ir dydį – tipinius ir netipinius;

- pagal medžiagas – gelžbetoninius (toliau – glžb.), šulinius, pagamintus iš betoninių blokelių bei plastikinius

- pagal gamybos būdą – monolitinius ir surenkamuosius;

- pagal apkrovą – važiuojamosios gatvės dalies (vertikalioji apkrova, sukeliama transporto priemonių, kurių masė iki 80 t) ir pėsčiųjų gatvės dalies (vertikalioji apkrova, sukeliama transporto priemonių, kurių masė iki 30 t);

- pagal formą – stačiakampius RKŠ-S, ovalinius RKŠ-O, cilindrinius RKŠ-C ir daugiasienius RKŠ-D

Gelžbetoninių ryšių kanalizacijos šulinių atitikties deklaracijos.

Gelžbetoniniai ryšių kanalizacijos šuliniai atitinka ATITIKTIES SERTIFIKATĄ Nr.SPSC-8903 C20/25-XC(1.2)-C10.4-16-s(1.2),taip pat privalomus reikalavimus LST EN 206-1:2002/A1:2004/A2:2005;LST 1974:2005 ir ĮST 179208781-2010.

Ryšių kanalizacijos šulinių RKŠ-1,RKŠ-2,RKŠ-3 brėžiniai.
(RKŠ SERIJOS RYŠIŲ KANALIZACIJOS ŠULINIA
Adobe Acrobat Document 1.4 MB

                1.RKŠ-0 serijos;

         2.RKŠ-1. serijos;

8.Įvadų skaičius į skirtingo tipo ryšių kanalizacijų šulinius.