KABELIO TRASOS STULPELIAI.

Kabelių, paklotų tiesiog žemėje, trasa turi būti pažymėta žemės paviršiuje: įkasami betoniniai stulpeliai arba pritvirtinamos prie pastatų lentelės, žyminčios trasą (K —kabelis) ir movų išdėstymą (M — mova). Vėliau tai itin palengvina techninės priežiūros ir remonto darbus.

Kiekvienas paklotas kabelis turi būti pateiktas su unikalia, aiškia ir ilgaamže markiruote abiejuose galuose, tarpiniuose ir įvadiniuose į patalpas telefono kanalizacijos šuliniuose. 

 Kabelinio ryšio linijų žymėjimas vietovėje

Telekomunikacijų tinklų apsaugą reglamentuoja LR elektroninių ryšių įstatymas bei telekomunikacijų tinklų apsaugos taisyklės. Minėtos taisyklės reglamentuoja telekomunikacijų tinklų apsaugą, apsaugos zonų matmenis, jų žymėjimo būdus bei darbų atlikimo juose tvarką. Kabelinės ryšių linijos (toliau KRL) trasa nurodoma sutartiniais ženklais ant žymėjimo stulpelių ar specialių informacinių lentelių. KRL žyminčių ženklų, perspėjančių apie šalia ar netoliese nutiestą kabelį, būsima pastatymo vieta turi būti numatyta projekte. Statybos metu, statybos darbų ir projekto vadovai galutinai suderina, kokį ženklą ar jų derinį tikslinga panaudoti esamomis sąlygomis ir numato konkrečią pastatymo vietą. Žymėjimo ženklai turi būti išdėstyti saugioje vietoje taip, kad dėl jų nesusidarytų rūpesčių eksploatuojant esamą zoną. KRL žymėjimo ženklai turi būti išdėstyti kaip galima arčiau kabelių trasos. Turi būti užtikrintas kiekvieno toliau esančio įspėjamojo ar technologinio trasos ženklo matomumas. KLR žymimos nurodomaisiais, technologiniais bei įspėjamaisiais kabelių trasos žymėjimo vietovėje ženklais

Įspėjamieji trasos ženklai.

Įspėjamasis trasos ženklas – tai 2,4 m ilgio gelžbetoninis stulpeli su viršuje pritvirtintu geltonai dažytu impregnuoto kartono skydeliu juodais užrašais. Įspėjamieji ženklai statomi: kabelio kirtimosi su požeminiais inžineriniais tinklais ir aukštos įtampos linijomis, susikirtimo su keliais, vandens telkiniais bei didesnių kaip 2 m nukrypimų nuo kabelio trasos tiesios ašies vietose, taip pat ties trasos posūkiais ir dirbamų laukų pakraščiuose. Įspėjamieji ženklai paprastai statomi lauko, miško ar griovio pakraštyje. Įspėjamasis ženklas statomas 10 cm atstumu nuo kabelio ir įkasamas apie 70 cm arba tiek, jog nepažeistų žemėje nutiesto signalinio laido ir apsauginės juostos. Jei jis statomas prie kelio, įspėjamoji lentelė turi būti nukreipta prieš eismo kryptį. Kur eina kelios lygiagrečios kabelių linijos, įspėjamieji ženklai statomi ant kiekvienos, jeigu atstumas tarp jų yra 2 metrai arba daugiau. Jeigu KRL kerta kliūtį Inžinieriaus sprendimu gali būti statomi du žymėjimo ženklai. 

Technologinių ir įspėjamųjų ženklų,žyminčių požeminių telekomunikacijų tinklus pavyzdžiai.

1 priedas

prie Telekomunikacijų tinklų apsaugos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių ir informatikos ministro 1997 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 117.

Technologiniai ženklai.(Technologinis trasos ženklas.)

Atstumų žymėjimas iki trasos,statant technologinius ženklus toliau nuo kabelio trasos.

Įspėjamieji ženklai.

Gelžbetoninis stulpelis kontroliniam matavimo punktui Nr.3. ZN kodas 486051

Gelžbetoninis stulpelis kontroliniam matavimo punktui (KMP) įrengti.

  KMP stuplelio spesifikacija:

  -Gabaritai:2400x120x120;

  -Svoris:60kg.

  -Medžiaga:gelžbetonis.Betono markė M200;

  -Stulpelyje naudojama rifliuota 6mm storio armatūra.

  -Nuo gelžbetoninio stulpelio apačios iki KMP dėžutės yra įlietas PE 20mm vamzdis.

Stulpelis dažomas balta ir juoda spalva.

Paskirtis:generatoriui pajungti,nustatant ŠKTL trasą ieškikliu.

Šio tipo stulpelis statomas šviesolaidinės trasos atkarpose, ir įkasamas į žemę 700mm,kur nėra pastatų.Per apatinę PE 20mm šlangos dalį, į aukščiau esamą rakinamą  KMP dėžutę užvedamas signalinis kabelis SL 1x1,5mm2 ir įžeminimo kontaktas.Reikalui esant,atsidaroma dėžutė,prisijungiama prie signalinio laido ir įžeminimo gnybto ir atliekami reikiami matavimai.

Kontrolinio matavimo punkto KMP L dėžutė.

KMP dėžutė pagaminta iš 1,0mm plieno lakšto ir dažyta milteline technologija RAL7035 pilka spalva.KMP dėžutė rakinama trikampiu raktu.Vidinėje dėžutės dalyje ant izoliacinės tekstolitinės plokštelės yra įtvirtinti penki kontaktai signalinio laido ir žemės gnybto pajungimui ir tolimesniam krosavimui.

KMP dėžutės gabaritai:50x100x100.

 

Kontrolinio matavimo punkto KMP dėžutės.